Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

1.Bajki i baśnie: 

- rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą

- rozpoznawanie bohaterów baśni

- zapoznanie z etapami powstawania książki

- zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat bajek i baśni

- stwarzanie okazji do oceny postępowania bohaterów literackich

- rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

- rozwijanie słuchu fonematycznego

  1. Karnawał:

- zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi

- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce

- kształcenie umiejętności bawienia się z innymi

- doskonalenie cwału bocznego i poruszania się w kole

- wyrażanie przeżyć i doświadczeń w ekspresji plastycznej

- rozwijanie ekspresji twórczej

- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

3.Zwierzęta domowe:

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

- poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi

- zachęcanie do angażowania się w pomoc przy opiece nad zwierzętami

- zapoznanie z pracą weterynarza

- rozwijanie mowy i myślenia

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

  1. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

- poznanie nazw planet układu słonecznego,

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat planet

- kształtowanie umiejętności ustalania rytmu i stałego następstwa dni i nocy

- rozwijanie aktywności twórczej

- rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania

  1. W dawnych czasach:

- poszerzanie wiedzy na temat prehistorii

- wzbogacenie słownictwa o słowa: archeolog, paleontolog, skamieliny

- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach

- wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań

- rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych

- doskonalenie umiejętności liczenia