Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

MAJ

 

                   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MAJ

  1. Kto nam pomoże?

-  zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencji służb ratunkowych,

- poznawanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112,

- poznawanie zadań policjantów, strażaków i lekarzy,

- rozwijanie wrażliwości sensorycznej i utrwalanie znajomości numerów alarmowych,

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy i współdziałania w trudnych sytuacjach.

  1. Od pomysłu aż po dach

- poznanie różnych typów budynków, klasyfikowanie domów ze względu na pełniona funkcję

- rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na dany temat

- poznanie rodzajów domów i zawodów  osób zajmujących się budowaniem

- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej

- rozwijanie kreatywności

- doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

  1. Święto Rodziny

- utrwalanie znajomości nazw emocji i rozwijanie świadomości jak są one ważne w codziennym życiu,

-  utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i wyzwalanie ekspresji emocjonalnej,

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie,

-  poznanie piosenki tematycznej oraz pobudzanie wrażliwości muzycznej, sprawności ruchowej i umiejętności dramowych,

-  utrwalenie wiedzy o relacjach miedzy członkami rodziny i rozwijanie ciekawości poznawczej.

4.Jak powstaje…?

- zapoznanie z etapami robienia zakupów

- wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów

- poznanie procesów powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie zasobu słownictwa

- poznanie znaczenia wyrazu ,,nabiał” oraz etapów jego wytwarzania

- nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi i ich pracy

- rozwijanie zdolności plastycznych

- doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych