Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

Majowe święta
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie znaczenia symboli narodowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
- utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski, wdrożenie do właściwego zachowania podczas słuchania / śpiewania hymnu
- poznawanie nazw największych miast w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, doskonalenie orientacji przestrzennej, doskonalenie współpracy i integracji grupy
- wzbogacenie wiadomości na temat strojów regionalnych i tradycyjnych utworów ludowych, rozwijanie umiejętności tanecznych, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
- utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących Polski i UE, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie współdziałania i integracji grupy

Od pomysłu aż po dach
- wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy, rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
- poznanie kształtu litery h, H, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów, które biorą udział w budowie domu
- zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, wzbogacanie wiadomości na temat domów zwierząt, budzenie szacunku do świata przyrody
- rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, kształtowanie umiejętności współpracy, doskonalenie małej motoryki
- doskonalenie zdolności manualnych, motoryki małej oraz zdolności matematycznych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy

Święto Rodziny
- kształcenie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji, integracja grupy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny, utrwalanie poznanych liter
- utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny, uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka, rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru
- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, pobudzenie ekspresji twórczej, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

Jak powstaje…?
- kształtowanie postaw szacunku do pracy innych ludzi, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie, wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi i wykonywania prostych obliczeń na pieniądzach
- rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej, rozwijanie świadomości ekologicznej, dotyczącej wykorzystywania odpadów i tworzenia z nich nowych rzeczy, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej
- rozbudzanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej, kształtowanie poczucia rytmu, budzenie przynależności do grupy
- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wzbogacanie wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta, rozwój sprawności manualnej, współdziałanie w grupie


Piosenka "Serce dla mamy i taty"
Codziennie rano mnie uśmiechem wita.
"Czy dobre sny się śniły?"- zawsze spyta.
Nakarmi pysznościami głodne brzucy.
Wyleczy, kiedy chore są maluchy.
Ref. Kocham Ciebie, Mamo i dziękuję
Jesteś czarodziejką, co mój świat czaruje.
Kocham Ciebie , Mamo i w podzięce
Dziś Ci daję moje serce.
Ma dużo czasu dla swojego smyka.
W grę zagra, dom zbuduje i poczyta.
Rozśmieszy, kiedy humor się zepsuje
I na dobranoc czule pocałuje.
Ref. Kocham Ciebie Tato i dziękuję
Jesteś czarodziejem, co mój świat czaruje.
Kocham Ciebie Tato i w podzięce
Dziś Ci daję moje serce.