Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Nasze książki:

usprawnianie narządów mowy

kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: mały, duży, gruby, cienki

wdrażanie do słuchania dłuższych utworów literackich

wzbudzanie zainteresowania książkami jako źródłem wiedzy i przyjemności

wdrażanie do szanowania książek

        Wiosenna łąka:

 poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące

-wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy owadów

doskonalenie umiejętności liczenia

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

rozwijanie umiejętności kojarzenia przez dobieranie odpowiedniego obrazka do zagadki słownej

nabywanie umiejętności rozpoznawania niektórych roślin

rozwijanie sprawności manualnych

rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości

        Mama i tata:

wzbudzanie miłości i szacunku do rodziców

aktywizowanie myślenie logicznego przez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu

 stwarzanie okazji do odczuwania radości z przygotowania niespodzianek dla najbliższych

 kształtowanie poprawnej wymowy

 prezentacja własnych umiejętności

 rozwijanie mowy

kształtowanie orientacji przestrzennej

          Wrażenia i uczucia:

utrwalenie nazw emocji

rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób

poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami

wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej

rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat

doskonalenie umiejętności pracy w grupie

doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania grafomotoryczne

rozwijanie umiejętności  kontynuowania rytmu kilkuelementowego

łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową

rozwijanie wrażliwości słuchowej

doskonalenie umiejętności rozpoznawanie emocji innych i podawania ich nazw

rozwijanie empatii