Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Marzec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

 

W marcu jak w garncu

- Poznanie wartości ”szczerość”

- Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy

- Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia

- Poznanie cech marcowej pogody

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie spostrzegawczości

- Kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej

  1. Porządki w ogrodzie

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą Polski

- Zapoznanie z wyglądem herbu i omówienie znaczenia symboli

- Kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Doskonalenie motoryki małej i dużej

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Rozwijanie ekspresji artystycznej

- Eksperymentowanie z farbami

  1. Witaj, wiosno!

- Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku

- Uwrażliwianie na zmiany zachodzące w przyrodzie

- Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań

- Zapoznanie z tradycją topienia Marzanny

- Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Wdrażanie do zgodnej współpracy

  1. Wielkanocny czas

- Doskonalenie umiejętności liczenia

- Doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na kilka cech

- Utrwalanie informacji dotyczących tradycji Wielkanocy

- Pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania

- Poznanie ptaków znoszących jajka

- Poszerzanie informacji na temat sposobów świętowania Wielkanocy na świecie

- Poszerzanie wiadomości na potraw Wielkanocnych

- Budowanie wiarę we własne siły

- Dokonanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów