Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Październik

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

Owocowy raj

- poznawanie i nazywanie drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa), wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”

- porównywanie kształtu, wielkości i koloru owoców

- wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego: „jabłoń”, „grusza”, „śliwa”

- poznanie budowy owoców

- rozumienie korzyści wynikających z jedzenia owoców

- wyrażanie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej

- rozwijanie sprawności palców

- doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim

- ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej

 

Dary ogrodu

- poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw

- ukazanie bogactwa kształtów i kolorów jesiennych warzyw

-zachęcanie do jedzenia warzyw, jako źródła witamin niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia

- rozumienie konieczności dokładnego mycia warzyw przed spożyciem

- ćwiczenie spostrzegawczości i szybkości reakcji na sygnały

- stymulowanie pamięci i rozwoju mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie logicznego myślenia

 

Barwy jesieni

- budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów

- kształtowanie postawy szacunku i uwrażliwianie na piękno przyrody

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- porównywanie kształtu, wielkości i barwy liści, nazywanie kolorów

- utrwalenie wiadomości o drzewach, liściach i ich owocach

- ćwiczenie pamięci

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie sprawności manualnej

 

Co robią zwierzęta jesienią?

- kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek słownych

- kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej

- wdrażanie do szybkiej reakcji na usłyszany sygnał

- wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań

- poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów niektórych zwierząt leśnych

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- poznanie wybranych ptaków odlatujących do ciepłych krajów