Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Październik

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik

  1. Jesień w ogrodzie

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw

-odczytywanie globalne nazw warzyw

-kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw

-rozumienie pojęcia „troska”

-doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny

-rozwijanie empatii,

-uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego

-rozpoznawanie jadalnych części roślin

-rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez

-poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin

-stosowanie się do zasad bezpieczeństwa

-rozwijanie współpracy

-poznanie niektórych właściwości warzyw

-tworzenie zbiorów, przeliczanie

-rozwijanie umiejętności muzycznych

-rozumienie pojęcia „wstyd”

-rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu

-doskonalenie sprawności językowej, manualnej

-poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami

-utrwalenia zasad bezpieczeństwa

 

  1. „Jesień w parku i w lesie”

- odróżnianie środowiska parku i lasu

-rozwijanie logicznego myślenia

-doskonalenie percepcji słuchowej

-rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

-poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-rozwijanie świadomości fonologicznej

-rozwijanie umiejętności pracy w parach, odpowiedzialności za własną pracę, umiejętności sprawdzania zadania

-rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

-doskonalenie przeliczania

- rozwijanie sprawności manualnej

-przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi

-utrwalenie informacji o skarbach jesieni

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter

-ćwiczenia pamięci

-rozwijanie słuchu muzycznego

Kształtowanie wrażliwości muzycznej

-utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie

-rozwijanie kreatywności, sprawności, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych 

 

  1. „Zimno, coraz zimniej”

-przypomnienie wiedzy  o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami

-rozwijanie umiejętności nazywania emocji

-ćwiczenie wyobraźni

-rozwijanie empatii

-doskonalenie umiejętności opisywania emocji

-doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego

-przygotowanie do umiejętności czytania i pisania

-doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy

-rozwijanie współpracy

-rozpoznawanie i pisanie cyfry 3

-rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3

-poznanie niektórych właściwości wody

-rozwijanie ciekawości badawczej

-utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów

-rozwijane współpracy

-utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże

-rozwijanie słownika czynnego  słuchu fonematycznego

-utrwalenie zasad gry w gry planszowe

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

-doskonalenie umiejętności pracy w parach

 

  1. „Zabawy na jesienne wieczory”

-poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych

-doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych

-zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa

-rozbudzanie ekspresji artystycznej

-doskonalenie sprawności fizycznej

-rozbudzanie zainteresowań muzyką

-zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina

-doskonalenie umiejętności matematycznych- rytmy

-rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli

-kształtowanie poprawnej postawy sylwetki

-poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego

-doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań

 

  1. „Kto jest kim w mojej rodzinie”

- utrwalenie nazw członków rodziny

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych

-doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic

-doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu” dawniej, dziś i w przyszłości

-łączenie w pary przedmiotów starych i nowych

-kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

-pogłębianie poczucia przynależności do rodziny

-wprowadzenie pojęcia „drzewo genealogiczne”

-kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3