Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Październik

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik

 

  1. Idzie jesień przez świat

- Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie

- Poznanie drzew, owoców i liście najpopularniejszych polskich drzew

- Doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji

- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

- Doskonalenie umiejętności matematycznych

- Rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych

- Zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste

- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 

  1. Jesień w sadzie

- Poznanie nowej wartości „uprzejmości”

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się

- Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie

- Rozwijania kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim

- Poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, gruszka, śliwka)

- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

- Porównywanie liczebności zbiorów

- Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

 

  1. Dbamy o zdrowie

- Uczestnictwo w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa

- Rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem

- poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

- radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami

- zwracanie się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie

- porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym

- planowanie kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni

 

  1. Zabawy na jesienne wieczory

- Poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych(malarz, aktor, piosenkarka, pisarz, poeta, tancerka)

- Rozwijanie sprawności i motoryki małej

- Zapoznanie się z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa

- Rozbudzanie ekspresji artystycznej

- Zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina

- Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciąganie wniosków

- Poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej