Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

  1. Skok w Nowy Rok

- rozwijanie zainteresowania zjawiskami społecznymi i kulturowymi

- kształtowanie umiejętności różnicowania tempa i utrzymania rytmu

- rozwijanie percepcji słuchowej dzieci

- kształtowanie pamięci wzrokowej

- uświadomienie dzieciom następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia

 

  1. Zwierzęta są głodne

- wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie siedmiu oraz porównywania liczebności zbiorów

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce

- rozwijanie umiejętności wokalnych i manualnych

- określanie wartości logicznej zdań

 

  1. Zabawy na śniegu

 

- ukazanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji plastycznej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi

- rozwijanie poczucia rytmu

  1. Karnawał

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich

- rozwijanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, szeregowania

- usprawnianie umiejętności określania kierunków na kartce i w przestrzeni

- doskonalenie pamięci słuchowej

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości

- przygotowania do występu na dzień babci i dziadka

 

5.Babcia i dziadek

- budzenie szacunku dla członków najbliższej  rodziny- dziadków

- zachęcanie do pozyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków swojej rodziny

- pamięciowe opanowanie utworu literackiego

- wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego

- rozwijanie sprawności manualnej

- przygotowania do występu na dzień babci i dziadka