Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

  1. Płynie czas

- Doskonalenie wypowiadania się na forum grupy

- Zapoznanie się z tradycją sylwestrową i noworoczną

- Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nim związanych

- Doskonalenie umiejętności muzycznych i poczucia rytmu

- Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia

- Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

- Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

- Zapoznanie dzieci z kalendarzem, zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy

  1. Moje hobby

- Poznawanie sposobów na spędzanie wolnego czasu

- Poznanie wartości „pomysłowość”

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie percepcji wzrokowo-ruchowej

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

  1. Co możemy robić zimą

- Poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

- Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  zdolności twórczych

- Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

  1. Zimowe mistrzostwa sportowe

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

- Wskazywanie podobieństw i różnic między wybranymi dyscyplinami sportowymi

- Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

  1. Młodsi i starsi

- Kształtowanie zdolności plastycznych

- Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na zadany temat

- Wzbudzanie szacunku do osób starszych

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych