Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uchwała krajobrazowa

Drodzy Rodzice,

 

grzecznościowo korzystam z tej formy komunikacji z Państwem, gdyż przed nami przyjęcie wyjątkowej uchwały – uchwały krajobrazowej, której zadaniem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej.  Głównym jej założeniem jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie gminy obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych.

 

Uchwała krajobrazowa będzie obowiązywać wszystkich – właścicieli prywatnych i publicznych wszystkich gruntów oraz wszystkich działalności. Nakłada ona obowiązek dostosowania m.in. istniejących tablic i urządzeń reklamowych do jej postanowień.

 

Do 28 stycznia 2022 r.  trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu tej uchwały. 

 

W przyjętych w projekcie rozwiązaniach w gminie Michałowice zostały wyodrębnione 3 obszary:

  • obszar o intensywnej działalności gospodarczej (tzw. „obszar Al. Jerozolimskie”)
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • pozostałe tereny gminy

 

W każdym z nich przyjęto różne zapisy dotyczące m.in.  możliwości sytuowania reklam,  ich  maksymalnych powierzchni ekspozycji,  standardów jakościowych i liczby szyldów. 

 

Projekt uchwały, wraz z jego omówieniem,  dostępny jest na stronie www.michalowice.pl.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu) :

  • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
  • pocztą - na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składając uwagi, wraz z nimi, należy podać  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

 

Zachęcam Państwa  do zapoznania się z zapisami uchwały krajobrazowej i odniesienia się do nich. Ostateczny jej kształt będzie zależeć przede wszystkim od Państwa.  

 

                                   Pozostaję z poważaniem

 

     Małgorzata Pachecka

 

 

   Wójt Gminy Michałowice