Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uchwała krajobrazowa

Drodzy Rodzice,

 

grzecznościowo korzystam z tej formy komunikacji z Państwem, gdyż przed nami przyjęcie wyjątkowej uchwały – uchwały krajobrazowej, której zadaniem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej.  Głównym jej założeniem jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie gminy obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych.

 

Uchwała krajobrazowa będzie obowiązywać wszystkich – właścicieli prywatnych i publicznych wszystkich gruntów oraz wszystkich działalności. Nakłada ona obowiązek dostosowania m.in. istniejących tablic i urządzeń reklamowych do jej postanowień.

 

Do 28 stycznia 2022 r.  trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu tej uchwały. 

 

W przyjętych w projekcie rozwiązaniach w gminie Michałowice zostały wyodrębnione 3 obszary:

  • obszar o intensywnej działalności gospodarczej (tzw. „obszar Al. Jerozolimskie”)
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • pozostałe tereny gminy

 

W każdym z nich przyjęto różne zapisy dotyczące m.in.  możliwości sytuowania reklam,  ich  maksymalnych powierzchni ekspozycji,  standardów jakościowych i liczby szyldów. 

 

Projekt uchwały, wraz z jego omówieniem,  dostępny jest na stronie www.michalowice.pl.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu) :

  • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
  • pocztą - na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składając uwagi, wraz z nimi, należy podać  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

 

Zachęcam Państwa  do zapoznania się z zapisami uchwały krajobrazowej i odniesienia się do nich. Ostateczny jej kształt będzie zależeć przede wszystkim od Państwa.  

 

                                   Pozostaję z poważaniem

 

     Małgorzata Pachecka

 

 

   Wójt Gminy Michałowice