Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uwaga konkurs!!

Przedszkolny konkurs fotograficzny:

„Żywe obrazy –
Ludzie w malarstwie na przestrzeni wieków”

 

Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz” przygotowana przez rodziców  i dzieci, czyli scenę odzwierciedlającą jeden z wybranych obrazów malarskich. Poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów należy ukazać postać uwidocznioną na znanym obrazie. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik.

 Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych

- rozbudzenie wrażliwości na sztukę

- rozwijanie wyobraźni twórczej

- zachęcanie do wspólnego aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym

 Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Michałowicach.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z GP w Michałowicach.
 3. Przekazane na konkurs prace powinny być wykonane wspólnie z rodzicem w domu.
 4. Każde dziecko może zgłosić do konkursu 1 pracę.
 5. Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz” przygotowana przez rodziców i dzieci (dziecko na zdjęciu) czyli scena odzwierciedlająca jeden z wybranych obrazów malarskich oraz zdjęcie oryginału. Należy poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów ukazać postać uwidocznioną na znanym obrazie. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik

.

 Kryteria oceny prac:

- wierne odwzorowanie wybranego obrazu

- użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła

- pomysłowość

- kreatywność

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem i nazwą grupy.
 2. Prace należy składać u organizatora konkursu w terminie do 20.X.2023 .
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26. X. 2023r.
 4. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 5. Komisja konkursowa wyłoni wśród wszystkich grup przedszkolnych tj.: 3 latki, 4 latki, 5 latki, 6 latki trzy grupy zwycięzców: I, II, III miejsce. Dzieci z grup nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, powstanie galeria.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci, publikację prac na stronie internetowej przedszkola.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator konkursu: Marta Izdebska, Weronika Długosz-Jagieło.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

I ODKRYWANIA WSPANIAŁEGO ŚWIATA SZTUKI!