Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień

  1. W przedszkolu

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej;

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach;

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym;

- zapoznanie dzieci a salą i przedszkolem;

-poznanie sposobów pomocy nowym kolegom i koleżankom;

-rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich;

- poznanie sposobów spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy;

-rozpoznawanie oznaczeń charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;

- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów;

-czytanie globalne wyrazów: Polska,  Europa;

- poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie;

-określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie innych;

-stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni;

-poznanie słów i melodii piosenki „Planeta dzieci”;

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez czytanie globalne wyrazów oraz słuchowej w trakcie zabaw muzyczno- ruchowych;

-poznanie portretu jako dziedziny stuki;

-rozróżnianie elementów postaci i przedstawianie jej technikami plastycznymi ;

-poznanie schematu własnego ciała;

-wyróżnianie i nazywanie części ciała

 

  1. Wakacyjne wspomnienia

- rozwijanie inteligencji językowej dzieci

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie

- pogłębianie wiedzy na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku 

- wdrożenie do przestrzegania zasad bezpiecznego przebywania na słońcu

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej

-doskonalenie pamięci świeżej i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na forum grupy

-rozwijanie mowy i logicznego myślenia

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

- rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni

-doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

- poszerzanie wiedzy na temat miejsc spędzania wakacji (wieś, miasto, góry, morze, jeziora)

-utrwalenie sformułowań: daleko, blisko, dalej, bliżej z wykorzystaniem mapy

- doskonalenie motoryki małej

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

- zapoznanie z usytuowaniem Polski w Europie i na świecie, porównywanie wielkości

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków

- wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem zabaw i zadań

-nawiązywanie relacji rówieśniczych

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

-poszerzanie słownika czynnego i biernego dziecka o nazwy związane ze środkami transportu; grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się)

- doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów

- rozwijanie sprawności motoryki małej i wyobraźni

 

  1. „Jesteśmy bezpieczni”

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez oglądanie książek w kąciku czytelniczym

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

-doskonalenie słownych opisów swojego miejsca zamieszkania, wzbogacenie ich o przymiotniki

- utrwalenie zasad bezpieczeństwa na temat tego, komu można podawać swój adres

- doskonalenie motoryki małej, odwzorowywanie wyglądu prawdziwego domu na kartce papieru

-zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci nieśmiałych

 -utrwalenie dzieci ich adresów zamieszkania

-ćwiczenie właściwych reakcji zachowań na światła na sygnalizatorze, rozwijanie świadomości językowej dzieci

- wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej

-przygotowanie do nauki czytania i pisania, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

-utrwalenie wiedzy na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w domu, poszerzanie wiedzy dzieci na temat urządzeń elektrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania

- kształtowanie umiejętności odczytywania kodów

-rozpoznawanie i nazywanie kształtów

- poszerzanie wiedzy dzieci, wzbudzanie empatii u dzieci

-rozwijanie ekspresji słownej

-kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do nieznajomych pukających do drzwi, ocena postępowania w przykładowych sytuacjach

-kształtowanie odpowiednich postaw w kontakcie z nieznajomym

-wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowe

- doskonalenie koordynacji ręka-oko

-wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

-umuzykalnienie dzieci

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

- rozwijanie logicznego myślenia

-wprowadzenie instrukcji postepowania w razie pożaru

 

  1. Jesień w sadzie

- poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie tężyzny fizycznej

-wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie

-wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-rozwijanie słuchu fonetycznego

-kształtowanie sprawności manualnej

-kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej

-rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji

-kształtowanie umiejętności odwzorowywania

-doskonalenie umiejętności przeliczania

-sensoryczne poznawanie liści

-kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej

-wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności

-poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności

-kształcenie zmysłów  (wzroku, dotyku)

-stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej

-wzmacnianie poczucia własnej wartości