Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na wrzesień

  1. Poznajemy przedszkole

- kształtowanie umiejętności społecznych

- wspólne ustalanie zasad w grupie

- rozwijanie samodzielności u dzieci

- ćwiczenie uważnego słuchania

- ćwiczenie spostrzegawczości

- rozwijanie sprawności ruchowej

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy

  1. Bezpieczni na drodze

- poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy i na chodniku

- stwarzanie okazji do wypowiedzi własnej

- poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

- ćwiczenia zdolności manualnych (rysowanie koła)

- utrwalanie znajomości zasad współpracy w grupie

  1. Jesteśmy podobni jesteśmy różni

- ćwiczenie koordynacji ruchowej (ruchów naprzemiennych)

- rozwijanie umiejętności nazywania cech wspólnych poszczególnych osób

- doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów

- rozwijanie serdecznych relacji w grupie

- kształtowanie orientacji w schemacie swojego ciała

- utrwalanie znajomości nazw części ciała

- kształtowanie nawyków mycia rąk

  1. Jesień w sadzie

- rozwijanie koncentracji uwagi

- utrwalanie wiadomości dotyczących zdrowego odżywiania

- ćwiczenia sprawności grafomotorycznej

- wzbogacanie słownictwa : pestka, miąższ, skórka

- utrwalanie nazw owoców

- trenowanie umiejętności segregowania przedmiotów według określonej cechy

- rozwijanie sprawności ruchowej

- ćwiczenie rytmizacji

- pobudzanie zmysłów (dotyk,węch,smak)