Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzeniawychowawczo-dydaktycznenamiesiąc wrzesień

 

 

  1. Nasze przedszkole

- Kształtowanie umiejętności przedstawiania się

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu

- Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół

- Budowanie przyjaznej atmosfery

- Poznanie osób pracujących w grupie/ w przedszkolu

- Zapoznanie się z budynkiem i ogrodem przedszkolnym

- Rozwijanie czynności samoobsługowych

- Zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu

- Wspólne tworzenie kodeksu grupy

- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 

  1. Wakacyjne wspomnienia

- Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej

- Rozwijanie umiejętności współpracy

- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy

- Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzanie wakacji

- Zapoznanie się z mapą Polski

- Kształtowanie rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego

- Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

 

  1. Jestem bezpieczny

- Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości

- Zapoznanie się z pojęciem odwaga

- Wzmocnienie poczucia własnej wartości

- Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak)

- Poznanie wyglądu i znaczenia niektórych znaków drogowych

- Wyrabiania nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy

- Wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Poznanie roli tempa w utworze muzycznym

- Kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej

 

    4. Pomocna dłoń

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest odwaga

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Doskonalenie umiejętności słuchania

- Uwrażliwienie dzieci na los innych

- Doskonalenie umiejętności przeliczania

- Rozwijanie sprawności i motoryki małej

- Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciąganie wniosków

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej