Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień.

 

 

Temat tygodnia : Wracamy do przedszkola.

CELE:

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- poszerzenie słownika,

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- doskonalenie umiejętności argumentowania,

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym.

 

 

Temat tygodnia: Wakacyjne wspomnienia.

CELE:

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu.

 

 

Temat tygodnia : Jesteśmy bezpieczni.

CELE:

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- rozwijanie logicznego myślenia.

 

Temat tygodnia : Dbam o siebie i środowisko.

CELE:

- doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

- rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

- poznawanie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

- pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

- poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

- doświadczanie polisensoryczne,

- doskonalenie sprawności ruchowej,

- poznawanie liczby 1,

- utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

 

 

 

Przedszkole – drugi dom- piosenka

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…

 

 

Bo co może mały człowiek-piosenka

Chociaż mało mamy lat,

lat naprawdę niewiele,

choć lubimy w piłkę grać

i pojeździć rowerem,

choć na wszystko mamy czas,

tyle zabaw nas czeka...

Wiemy, że każdy z nas,

wyrośnie każdy z nas

na wielkiego, wielkiego,

na człowieka.

Bo co może,

co może mały człowiek.

tak jak ja albo ty?

Może pani, a może pan podpowie,

my zgodzimy się z tym.

Na podwórku fajnie jest –

można sobie pobiegać,

pograć w kapsle, można też

chodzić sobie po drzewach.

Można łapać do swych rąk

kolorowe motyle...

Albo się ukryć tak,

by nikt nie widział nas,

i polecieć do słońca

choć na chwilę.

Bo co może...

Właśnie tyle lat co my

ma i Bolek, i Lolek,

a więc może ja lub ty

odegramy ich role.

Albo któryś będzie kimś

najważniejszym na świecie...

Będzie miał tyle sił,

dołoży wszystkich sił,

aby były szczęśliwe

wszystkie dzieci.

Bo co może,

co może mały człowiek,

tak jak ja albo ty?

Ktoś powiedział, że robiąc to, co robi,

właśnie uczy się żyć.

Właśnie uczy się żyć!