Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej na wrzesień

1.W przedszkolu:

- uświadamianie potrzeby respektowania norm i zasad ustalonych w grupie

- stwarzanie okazji do zgodnej zabawy i integracji w grupie

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- organizowanie sytuacji sprzyjających ćwiczeniu swobodnego wypowiadania się i prawidłowego budowania komunikatów

- kształtowanie umiejętności liczenia

2.Wspomnienia z wakacji:

- dzielenie się przeżyciami z wakacji

- zapoznanie z fizyczną mapą Polski; poznanie znaczenia kolorystyki mapy

- poznanie środków lokomocji poruszających się w powietrzu, po lądzie i po wodzie

- wyrażanie przeżyć w twórczości plastycznej

- wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań

- ilustrowanie muzyki ruchem

3.Bezpieczna droga do przedszkola:

- zapoznanie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego

- nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

- poznanie wybranych znaków drogowych

- kształtowanie świadomości własnego ciała, określanie stron ciała: prawa, lewa

- utrwalenie adresu zamieszkania

- rozwijanie sprawności manualnej

4.Witamy jesień:

- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego

- poznanie charakterystycznych cech jesieni

- poznanie i nazywanie wybranych drzew, ich owoców i liści

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami