Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

  1. Nasze przedszkole

- Kształtowanie umiejętności przedstawiania się

- Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu

- Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół

- Budowanie przyjaznej atmosfery

- Poznanie osób pracujących w grupie/ w przedszkolu

- Zapoznanie się z budynkiem i ogrodem przedszkolnym

- Rozwijanie czynności samoobsługowych

- Zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu

- Wspólne tworzenie kodeksu grupy

- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 

  1. Wakacyjne wspomnienia

- Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej

- Rozwijanie umiejętności współpracy

- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy

- Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzanie wakacji

- Zapoznanie się z mapą Polski

- Kształtowanie  rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego

- Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

 

  1. Jestem bezpieczny

- Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości

- Zapoznanie się z pojęciem odwaga

- Wzmocnienie poczucia własnej wartości

- Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak)

- Poznanie wyglądu i znaczenia niektórych znaków drogowych

- Wyrabiania nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy

- Wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Poznanie roli tempa w utworze muzycznym

- Kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej

 

  1. Pomocna dłoń

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest odwaga

- Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Doskonalenie umiejętności słuchania

- Uwrażliwienie dzieci na los innych

- Doskonalenie umiejętności przeliczania

- Rozwijanie sprawności i motoryki małej

- Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciąganie wniosków

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej