Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Czerwiec

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc czerwiec.

  1. Dzieci z całego świata.

- Poszerzanie wiadomości na temat życia dzieci w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.

- Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

- Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

- Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi.

- Rozwijanie sprawności manualnej.

- Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych wypowiedzi oraz wzbogacenie słownictwa.

- Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

  1. Wielka wyprawa.

- Poznanie charakterystycznych zabytków na świecie.

- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami.

- Utrwalenie wiadomości o środkach transportu

- Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na głoski i sylaby.

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Doskonalenie pamięci wzrokowej, integracja grupy.

 

  1. Wkrótce wakacje.

- Poznawanie zasad bezpiecznego zachowanie w czasie wyjazdów wakacyjnych.

- Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji.

- Poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju oraz ich cech.

- Kształtowanie sprawności manualnej  oraz wyobraźni twórczej dzieci.

- Uwrażliwienie na muzykę klasyczną i muzykę z różnych stron świata.

- Kształtowanie umiejętności liczenia.

 

  1. Wakacyjne plany.

- Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

- Rozbudzenie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski oraz niektórych regionów świata.

- Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych.

- Doskonalenie orientacji przestrzennej, umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów.

- Wyrażanie szacunku wobec innych dzieci podczas pracy w grupie.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw.

- Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, który należy przestrzegać podczas wypoczynku.

- Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.

 

Piosenka pt.: ,,Niech żyją wakacje”.

 Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.