Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 W świecie wyobraźni

- zapoznanie z pojęciem ,,wyobraźnia”

- doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat

- nauka relaksacji

- kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania  fikcji od rzeczywistości

- poznanie pojęcia ,,marzenie”

- rozwijanie wyobraźni, umiejętności współpracy

  1. Moja ojczyzna

-zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

-  kształtowanie polskiej tożsamości narodowej

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-  poznanie opowieści o Syrence warszawskiej

- rozwijanie wyobraźni plastycznej: kolorowanie herbu Warszawy i rysunku Syrenki.

  1. Przygotowania do zimy

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych

- poznanie zasad zachowania się w lesie

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat

- poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża

- poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce

- doskonalenie sprawności manualnej

- kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni

- doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do dokładnego wykonywania zadań

  1. Moja okolica mnie zachwyca!

-  rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą

-  rozwijanie intuicji geometrycznej

-  poznawanie symboli miejscowości (gminy), w której mieszka dziecko

-  rozwijanie motoryki małej

- rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy

5.Wiadomość z daleka

- poznanie zawodów listonosza i kuriera

- wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- wdrażanie do słuchania utworów literackich

- zapoznanie z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona

- rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość; utrwalanie pojęć: duży, mały

- doskonalenie umiejętności przeliczania

- zapoznanie z instrumentem dętym- trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej 

,,Wiewiórki”– wiersz

Wiewiórki radośnie po lesie kicają-

szukają, gdzie drzewa orzechy zrzucają.

A gdy gdzieś przekąskę smaczną wyszukają,

na zimowy czas ją w dziupli zostawiają.